News

Toys as Imago Mundi: an Essay

Master Thesis of Advanced Studies, Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona. Barcelona: Gràfiques Diagonal, 2007, 122p.