Research

El Juguete como Imago Mundi .

Toys as Imago Mundi: an Essay.


Master Thesis of Advanced Studies, Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona. Barcelona: Gràfiques Diagonal, 2007, 122p.