Research

Caminos del pintor. De los lenguajes del arte al proceso creativo.

The Painter’s Paths. From the Languages of Art to the Creative Process.


Barcelona: Centre d’Estudis de l’Escultura Pública Ambiental i Elements Urbans, 2010, 114p. ISBN: 978-84-930499-5-9